5 konkreta tips för att förbättra likviditeten i ditt företag!

Coronakrisen har slagit hårt mot många sektorer och branscher och vänt upp och ner på ekonomiska prognoser framåt. Oavsett om ditt företag har drabbats hårt eller rentav är ett av bolagen som sett en ökad tillväxt under denna period är det alltid bra att ligga i framkant och planera för hur ditt företag är bäst förberett för framtiden.

Innan jag startade Fedelta Företagslån drev jag flera företag i olika branscher och en återkommande utmaning är likviditet. Jag delar med mig av mina råd och misstag och har samlat fem konkreta tips för att hålla likviditeten i schack:

Förhandla med dina leverantörer

Ofta har dina leverantörer en fastslagen kredittid för när fakturor ska vara betalda. Jag har sett exempel på leverantörer som ”kräver” till exempel 10 eller 15 dagars kredittid i stället för mer förekommande 30 dagar. Här tycker jag att du ska ta taktpinnen! Sätt upp en policy om den kortaste kredittiden ni accepterar. Leverantörer är ofta lyhörda (och är de inte det så kanske de inte ska vara er leverantör…) En ökat kredittid med exempelvis 15 dagar kan göra stor skillnad för er likviditet. I det optimala läget hinner du få betalt av din kund innan leverantören ska betalas.

Se över alla kostnader

I många fall sitter ditt företag med dyra eller onödiga abonnemang och kostnader. Gör en lista över alla kostnader från mobiltelefoni och el-avtal till försäkringar och städtjänster. Försök att ha så korta avtalstider som möjligt så att du inte blir inlåst. Ett bra tips är att säga upp alla avtal till omförhandling i god tid innan de löper ut. Det gör att du får ett nytt förhandlingsläge i stället för att avtalet bara rullar på och att du kan konkurrensutsätta leverantören.

Givetvis gäller det att inte bli ”dumsnål”. En klassiker är att många drar ner på kostnader som marknadsföring för att kortsiktigt spara men att framtida kundunderlag då riskerar att minska.

Avveckla inte personalen, utveckla den!

Att dra ner på personal i oroliga tider är ett råd som du säkert hört många gånger. I de flesta fall håller jag inte med om detta! Det viktigaste är inte hur många timmar dina anställda arbetar utan vilket mervärde de ger teamet och ditt bolag!

Du har en gång anställt din personal för att du tror på deras förmåga. I stället för att avveckla – utveckla. Utvärdera tillsammans med varje anställde hur denne kan bidra till att förbättra lönsamheten. Det kommer inte bara att ge högre effektivitet utan även mer motiverade medarbetare som presterar högre mot gemensamma mål.

Se över din kundbas

Precis som du ser över företagets kostnader så bör du se över intäkterna. Gör en analys på dina kunder. Vilka kunder är mest lönsamma och hur kan du göra dessa ännu nöjdare? Jag har själv historiskt gjort misstag i att lägga stora resurser på att jaga nya kunder på bekostnad av de redan existerande kunderna. Satsa resurser på att kartlägga dina nuvarande kunder. Hur kan du stärka relationerna till dessa och skapa förutsättningar till merförsäljning? Svaret på dessa frågor är en superviktig nyckel till lönsamhet!

Kontrollera att du har rätt belåning

Många företag har många små lån och krediter och ibland onödigt dyra leasingavtal. Se över hela din lånebild och kolla möjligheten att eventuellt lägga om lån och samla upp små dyra krediter i bättre lösningar. Givetvis kan vi på Fedelta Företagslån hjälpa dig kring företagslån, men det finns även andra duktiga aktörer på marknaden. Vill du bolla förutsättningslöst kring din lånebild är du alltid välkommen att kontakta oss.

Varma Hälsningar.

Micael Wiklander,
VD Fedelta Företagslån

blogg