Därför är det viktigt att upprätta äktenskapsförord

Som egenföretagare finns det flera skäl att överväga att upprätta äktenskapsförord. Ett syfte kan vara att skydda ditt ägande i företaget men det är även en omtänksam gest mot din partner och eventuella delägare som skapar en tydlighet inför framtiden. I denna artikel reder vi på Fedelta Företagslån ut begreppen.

När bröllopsklockorna ringer och romantiken spirar är kanske vikten av att skriva äktenskapsförord inte det första man tänker på. Samtidigt är det givetvis så att det bästa är att skapa en tydlighet inför framtida scenarion som separation, dödsfall eller skilsmässa när harmoni råder och båda parter har en samsyn.

Vad är ett äktenskapsförord?
Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal där du och din make eller maka beslutar att viss egendom, eller all egendom, inte ska ingå i giftorätten. Med andra ord att den enskilda egendomen inte ska ingå i det ni delar lika på vid en skilsmässa. Båda parterna måste vara överens om innehållet och underteckna avtalet. Avtalet kan upprättas inför ett giftermål men även när som helst under äktenskapet.

Varför är det viktigt som företagare?
Som egenföretagare kan det vara viktigt att överväga äktenskapsförord. En anledning är förhållandet gentemot dina eventuella delägare. Om en delägare skiljer sig och saknar äktenskapsförord kan företaget i ett slag få in makan eller maken som en oväntad delägare. För att råda bot på detta behöver varje delägare göra sin andel i bolaget till enskild egendom.

Finns ett stort övervärde i bolaget ska även detta i grunden delas, om den inte angivits som enskild egendom. Detta gäller även i många fall tjänstepension från företaget.

Det finns även andra situationer där det är viktigt att upprätta äktenskapsförord, till exempel i det fall du och din partner har barn som inte är gemensamma eller om det är någon tillgång som ni kommer överens om inte ska delas vid en skilsmässa.

Hur upprättas avtalet?
Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att äktenskapsförordet ska vara giltigt. Det ska undertecknas av båda makarna och ska registreras hos Skatteverket.

Det finns mallar på nätet att ladda ner men eftersom äktenskapsförordet ska utformas efter er unika situation så är det ofta väl investerade pengar att ta hjälp av en jurist för att utforma avtalet.

Tänk även på att ett äktenskapsförord kan behöva ses över med jämna mellanrum, till exempel om du eller din partner startar ett nytt företag.

Bästa hälsningar,

Micael Wiklander,

VD,
Fedelta Företagslån

blogg