Har du koll att ditt företag måste ha en aktiebok?

Visste du att styrelsen i ett aktiebolag är skyldig enligt aktiebolagslagen att se till att företaget har en uppdaterad aktiebok tillgänglig? Som företagare är det mycket att hålla reda på och många företag har inte full koll på sin aktiebok. I den här artikeln går vi på Fedelta Företagslån igenom varför det är viktigt att du har koll och hur enkelt det är att få ordning på aktieboken.

Vad behöver aktieboken innehålla?
Aktieboken är ett dokument i form av ett register som visar vem som äger aktier i bolaget och hur många andelar varje ägare innehar. Ägarna kan vara privatpersoner eller juridiska personer såsom andra aktiebolag. Företaget kan välja att ha aktieboken utskriven på ett papper eller som en digital fil.

Aktieboken behöver som ett minimum innehålla aktiernas nummer, ägarnas namn och personnummer eller organisationsnummer och postadress och datum för när ägaren infördes i aktieboken.

Utöver detta behövs även information i det fallet det finns olika aktieslag som A-, B- eller preferensaktier. Detta för att aktieboken ska kunna visa hur ägarna kan rösta vid en bolagsstämma. Om aktiebrev utfärdats behöver detta även framgå. Om aktierna har förbehåll, till exempel hembud, ska även detta stå med.

Aktieboken behöver inte registreras hos någon myndighet men måste hållas tillgänglig och aktuell.

Varför är det viktigt att ha en uppdaterad aktiebok?
Det är ett lagkrav att hålla aktieboken uppdaterad eftersom den ska vara offentlig och tillgänglig för allmänheten enligt lag. Brott mot detta kan medföra straffansvar som böter. Det är också viktigt att ha ordning på aktieboken vid en eventuell framtida försäljning. Dessutom visar aktieboken hur aktieägarna har rätt att rösta vid en bolagsstämma och rätten till utdelning. Aktiebolagets styrelse ansvarar för aktieboken.

Är det svårt att ta fram en aktiebok?
Nej, det är busenkelt och det finns bra och kostnadsfria mallar. Vi på Fedelta Företagslån rekommenderar Bolagsverkets mall som är enkel att redigera och fylla i.

Med denna artikel hoppas vi att du fått klarhet i hur enkelt det är att ha ordning och reda på aktieboken så att du kan fokusera tiden och energin på din kärnverksamhet.

Bästa företagarhälsningar,

Arjan Mostafa,
Fedelta Företagslån

blogg