Har du ordnat med tjänstepension för ditt företag?

Mer än 40 % av svenska företag med färre än 20 anställda saknar idag avsättningar till tjänstepension. I denna artikel reder vi på Fedelta Företagslån ut begreppen och visar vad du som egenföretagare bör tänka på kring tjänstepension.

Det är mycket att tänka på kring att starta och driva företag och pensionsfrågor kommer ofta rätt långt ner på prioriteringslistan och läggs i listan över ”saker att ta tag i senare”. Den allmänna pensionen beräknas grovt stå för ungefär hälften av slutlönen när det är dags att gå i pension och en stark rekommendation är att ta en liten stund och läsa på kring tjänstepensionen.

Hur fungerar tjänstepension för dig som egenföretagare?
Som anställd så har idag över 90 % av löntagarna någon form av tjänstepension från sin arbetsgivare. I många fall är nivåerna styrda av kollektivavtal. Enligt beräkningar från Länsförsäkringar så saknar fler än 4 av 10 företag med upp till 20 anställda helt tjänstepensionsavsättningar.

För att få en bra framtida pension är det viktigt att ta tag i tjänstepensionen och det är inte så krångligt som man skulle kunna tro! Kostnaden för ditt företag att göra pensionsavsättningar är lägre än att betala ut lön. I stället för arbetsgivaravgifter på 31,42 % betalar bolaget en särskild löneskatt på 24,26%. Pensionspremier är avdragsgilla för ditt företag upp till 35 % av lönen men med max 10 prisbasbelopp (476 000 kr.) per år och anställd.

Hur mycket bör du sätta av till tjänstepensionen?
Är ditt bolag relativt nystartat så behöver du ofta tänka extra mycket på företagets likviditet. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att lägga en miniminivå som Pensionsmyndigheten definierat till 4,5 – 6 % av din lön. Då har du kompenserat för den tjänstepension som du hade haft som anställd. Är du väl igång med pensionssparandet så är det enkelt att vara flexibel och höja avsättningarna i takt med att din verksamhet blomstrar.

Vissa menar att det är en bättre idé att spara pengar direkt i bolaget istället för att sätta av till tjänstepensionen. Rent teoretiskt kan det finnas argument som stödjer detta men personligen tycker jag att man som företagare ska tänka på att inte lägga alla ägg i samma korg. Pengarna som betalats in till tjänstepensionen är öronmärkta för din pension och påverkas inte av om företaget i framtiden skulle gå sämre.

Hur kommer du igång?
Det finns många aktörer och förvaltare på marknaden. En fälla kan vara höga avgifter på både tjänster och underliggande fonder och värdepapper. Två aktörer som jag tycker är duktiga och kan rekommendera är Länsförsäkringar och Pensure. 

Allt gott,

Micael Wiklander

VD, Fedelta Företagslån

BLOGG