Hur hanterar och bestrider du bluffakturor?

Problemet med bluffakturor och fakturabedrägerier har ökat de senaste åren och många företagare betalar helt i onödan fakturor som borde bestridas. Vi på Fedelta Företagslån har grävt djupare i ämnet och ger dig i denna artikel konkreta tips och råd hur du hanterar och bestrider bluffakturor.

Enligt Svensk Handel omsätter företag som skickar ut falska bluffakturor lågt räknat 1200 miljoner kronor per år. Det är ett stort och växande problem som i synnerhet drabbar mindre företag.

Hur förebygger du fakturabedrägeri?

  • Inför en rutin att alltid göra en dubbelkoll när det kommer fakturor från nya leverantörer och kontrollera att bankgirot går till rätt bolag. Ofta finns bra rutiner för högre belopp, men kontrollera även mindre fakturasummor, som annars lätt slinker igenom.
  • Ofta använder bedragare liknande namn som etablerade företag, i många fall kopplat till annonsering och telefon- och nätverkstjänster. Stöter du på ett märkligt namn, gör en sökning på Google.
  • Var extra uppmärksam under semestertider. Blufföretagen skickar ofta ut under somrarna när de vet att många företag har extrapersonal med mindre koll på rutiner.

Kontrollera misstänkta fakturor mot Svensk Handels utmärkta varningslista som uppdateras löpande.

Vad gör du om du upptäcker en bluffaktura?
Har du identifierat en misstänkt faktura är det superviktigt att du agerar så snabbt som möjligt enligt nedan steg:

  1. Dra ett streck över fakturan och skriv ”Invänder mot betalningsansvar – ej beställt” tillsammans med datum och ditt namn och underskrift.
  2. Ta en kopia på bestridan och skicka denna via mail och rekommenderat brev.
  3. Polisanmäl bedrägeriförsöket. Det går fort att göra på polisens hemsida och förhindrar att fler företagare råkar ut för bedragarna. Skicka även en kopia till varningslistan@svenskhandel.se.

Ibland skickar bedragarna ut en påminnelse eller ett inkassokrav trots att du bestridit. Det är då viktigt att du bestrider och polisanmäler igen.

Med denna artikel hoppas vi att du och ditt företag står rustat för att undvika att råka ut för bedrägerier.

Bästa Hälsningar,

Tobias Torbrant,
Credit Administrator, Fedelta Företagslån

blogg