Vikten av att upprätta ett aktieägaravtal

19 december, 2023

Aktieägaravtal

Att äga sitt bolag tillsammans med andra har många fördelar. Många av oss företagare instämmer i att ensam inte är stark utan uppskattar att ha en eller flera kompanjoner att dela glädje, utmaningar och arbetsbörda med. Inte sällan startar du även ditt bolag tillsammans med någon du känner innan, kanske med en vän, släkting eller din käresta.

Även om du och din eller dina delägare har fullt förtroende för varandra, så är det väl investerad tid i att skriva ett aktieägaravtal. I slutet av artikeln hittar du en länk till en mall för avtal.

Varför är det viktigt att skriva ett aktieägaravtal?

Det finns inga juridiska krav att ha ett aktieägaravtal, men det är en stark rekommendation. Utan avtal så är det bara lagstiftningen som styr vad som händer i framtida scenarier och eventuellt svåra situationer. Givetvis är det bättre att själv sätta upp ramverken från början mellan ägarna. Dessutom är processen att utforma avtalet nyttigt och leder diskussionerna till viktiga frågor som till exempel hur respektive delägare ser på exit i framtiden.

Vad aktieägaravtalet ska innehålla varierar beroende på varje enskilt fall, men vanliga frågor som hanteras är bland annat:

– Hur beslut ska fattas. Finns det viktiga frågor där alla måste vara överens?
– Vad händer om en delägare blir sjuk eller avlider?
– Hur ska bolaget värderas i framtiden?
– Hur ska styrelsens utses?
– Vad händer om delägarna inte är överens?
– Eventuella konkurrensförbud för ägarna?
– Vad händer om en delägare vill sälja sina aktier? Vem får köpa dem och till vilket pris?
– Skydd för minoritetsägare och investerare?
– Sekretess
– Reglera roller och eventuell arbetsplikt.
Med andra ord fungerar avtalet som ett verktyg för att både undvika och lösa tvister och för att skapa tydlighet och rätt förväntningar, men även för att värdera bolaget och ge en trygghet till ägarna.

Begrepp

Första gången jag läste igenom ett aktieägaravtal så studsade jag till på en del begrepp som var nya för mig som:

Drag-along betyder att om majoriteten av ägarna säljer kan de ”tvinga” övriga att sälja så att 100 % av företagets aktier kan tillfalla köparen. Minoritetsägare bör dock få samma villkor som majoritetsägare så att de inte missgynnas gällande pris eller andra villkor. Syftet med en drag-along är att förhindra att en eller flera aktieägare blockerar en försäljning.

Tag-along innebär omvänt att en ägare har rätten att sälja när en annan ägare säljer och till samma villkor. Detta omnämns ibland som medförsäljningsrättighet. Syftet är att skydda minoritetsägare från att en större aktieägareägare gör upp om försäljning av sina aktier utan att informera och ta hänsyn till de andra ägarna.

Hur går jag tillväga för att skriva ett aktieägaravtal?

Ett sätt är att använda en mall, Fedelta har tagit fram en kostnadsfri mall för inspiration som du hittar här:

Klicka här för komma till mallen

Tänk på att avtalet alltid måste följa ABL, Aktiebolagslagen. Har företaget specifika behov kan det vara en bra investering att anlita en jurist.