integritetspolicy

Användaravtal


Fedelta är specialiserade på att utfärda flexibla företagslån och finansieringslösningar till svenska företag. Tjänsten tillhandahålls av Fedelta Finance AB, organisationsnummer 556945-5701 med säte i Borås med registring hos Finansinspektionen som Finansiellt Institut (nedan ”Fedelta”)


Kreditupplysning och informationsinhämtning


Genom att acceptera dessa villkor så godkänner du och dina eventuella medsökande att Fedelta genererar kreditupplysning avseende det ansökande företaget samt i förekommande fall medsökande hos Upplysningscentralen AB (UC). Syftet med kreditupplysningen är att hålla en hög kvalitet i processen kring kreditprövningen och bedömningen av framtida återbetalningsförmåga.


Personuppgifts- och integritetspolicy


Vi på Fedelta är måna om att värna och respektera integriteten för företag och dess privata företrädare som genomför en kreditansökan eller kommer i kontakt med oss på annat sätt.


Vi behandlar personuppgifter av flera skäl:

– För att förbättra användarupplevelsen kring våra tjänster och våra digitala kanaler samt kunna besvara förfrågningar till vår kundservice

– I syfte att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar, myndighetsföreskrifter och förordningar och för att verka för att förebygga, begränsa och utreda penningtvätt och missbruk av våra tjänster.

– För att effektivt kunna genomföra kreditbedömningsprocesser och besvara låneansökningar eller andra tjänster.

– Kartläggning av insamlad data för att skapa en förståelse för marknadstrender i syfte att utveckla och förbättra vår marknadsföring och våra tjänster.


Insamlingen av personuppgifter sker vid olika tillfällen. Gällande digitala kanaler, exempelvis när personer begär att bli kontaktade, registrerar sig för nyhetsbrev, genomför en kreditförfrågan eller kontaktar Fedelta via e-post. Fedelta kan även komma att samla in personuppgifter via andra ej digitala kanaler, exempelvis under telefonsamtal eller fysiska möten. Vidare kan Fedelta komma att samla in personuppgifter från marknadsföringspartners, publika databaser, sociala medier, kreditupplysningsföretag och andra samarbetspartners.


Personuppgifter som Fedelta samlar in


Fedelta samlar in den information som lämnas i samband med kreditansökan och relevant information i förhållande till lagkrav. I samband med detta samlas följande kategorier av personuppgifter in: Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, organisationsnummer, inkomstuppgifter, civilstånd, företagsengagemang, ägarandelar, eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten samt annan finansiell information kring företag och dess företrädare.


Användning av insamlade personuppgifter


Fedelta använder personuppgifterna för fastställande av identitet, kundkännedomskontroller, kreditbedömningar, intern administration, fullgörande av avtal, marknadsföringssyften, säkerhetsändamål, förbättringsåtgärder och för att svara på kunders frågor och önskemål.


Skydd av personuppgifter


Fedelta genomför löpande organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder i syfte att skydda personuppgifter från otillbörlig åtkomst, förstörelse eller förändring. Fedelta arbetar aktivt med att utbilda och informera tjänsteleverantörer och anställda kring vikten av att upprätthålla hög säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter som Fedelta behandlar. Har du anledning att misstänka att interaktionen med Fedelta inte är säker, kontakta oss omgående.


Tid för lagring av personuppgifter


Fedelta behåller och sparar endast personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen beskrivna i denna integritetspolicy samt för uppfyllelse av Fedeltas skyldigheter enligt lagstiftning, exempelvis i förhållande till penningtvättslagstiftning. Vid den tidpunkt då uppgifterna saknar relevans enligt ovan kommer de att raderas alternativt anonymiseras.


Delning av persondata till tredje part


Fedelta delar inte personuppgifter till tredje part, med följande undantag: Till samarbetspartner för marknadsföringsåtgärder; till kreditupplysningsföretag; till samverkande låneförmedlings-tjänst vid avslag på låneansökan, till leverantörer vid relevans att kunna tillhandahålla tjänster (exempelvis IT-system); vid eventuell försäljning av hela eller delar av Fedeltas verksamhet eller vid fall där tredje part övertar låneavtal eller andra fordringar.


Rättslig grund


Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter baserar sig på att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig förpliktelse enligt tillämplig lagstiftning, exempelvis penningtvättslagstiftning eller bokföringslagen eller att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan Fedelta och avtalspart.


Rättigheter


Ett företag eller dess företrädare har rätt att invända mot behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte. Invändningar sker genom kontakt till Fedelta per e-post eller post enligt nedan kontaktuppgifter. Rättigheter innefattar även rätten att begära tillgång till personuppgifter, begära rättelse eller radering/begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att lämna in eventuella klagomål gällande Fedeltas behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet; Datainspektionen.


Integritetspolicyn omfattar inte hantering av personuppgifter via tredjepart som Fedelta inte äger eller kontrollerar eller för personer som inte har ett avtal med, eller är anställda, av Fedelta.


Begränsning av integritetspolicy


Integritetspolicyn omfattar inte hantering av personuppgifter via tredjepart som Fedelta inte äger eller kontrollerar eller för personer som inte har ett avtal med, eller är anställda, av Fedelta.


Kontaktuppgifter


Fedelta värnar om din integritet och du är välkommen att kontakta oss vid frågor eller eventuella klagomål kring insamling och användning av personuppgifter via post till: Fedelta Finance AB, Mariedalsgatan 7, 503 38 Borås eller via e-post till kundservice@fedelta.se

Fedelta Finance AB
556945-5701
Mariedalsgatan 7
503 38 Borås
vardagar 08:00-17:30

)

Våra tjänster

Företagslån

Fedelta

Om Fedelta
© 2023 Fedelta Finance AB.
Allmänna villkor