Extra viktigt att skriva testamente som företagare, vi guidar dig!

18 december, 2023

Att upprätta sitt testamente kan vid en första tanke låta lite ödesmättat och skrämmande. Dock är det inte särskilt komplext och processen skapar ofta sinnesro, så att du slipper oroa dig för vad som händer med ditt företag om du en dag lämnar jordelivet.

Att ha en plan för vad som skulle hända med ditt företag vid din bortgång är inte bara viktigt för din kontroll, det är också omtänksamt mot dina nära och kära och eventuella delägare och anställda.

Det finns flera viktiga saker som du kan styra i ditt testamente. En viktig aspekt är naturligtvis vem som ska ta över ditt företag och dess tillgångar. Om du har delägare så är det viktigt att ett eventuellt partneravtal/aktieägaravtal harmoniserar med testamentet. Min kollega Ebba har tidigare skrivit en artikel kring aktieägaravtal.

I testamentet kan du om du önskar ange att till exempel din maka/make, sambo, barn eller annan ärver din andel i företaget som enskild egendom. Det innebär att om dina efterlevande är gifta och sedan skiljer sig, så kommer deras make/make inte att kunna hävda rätt till andelar i ditt företag. Du kan även ändra arvsordningen på annat sätt i ditt testamente. Om du till exempel har barn som är engagerade i bolaget kan du låta dessa ärva direkt istället för att din make/maka automatiskt ska ta del av aktierna.

För dig som är gift så gäller grundregeln att makar ärver varandra. Det innebär att i det fall du avlider så kommer din partner att ärva dina aktier i företaget. Vill du ändra på detta så gör du det genom att du och din andra hälft kommer överens om att företaget ska vara enskild egendom. Glöm inte att detta behöver registreras hos Skatteverket. Mer information finner du r.

Det är viktigt att ditt testamente anpassas efter din situation och att det uppdateras om förutsättningarna ändras på grund av din familjesituation eller ändringar i företaget. Vi rekommenderar därför att du tar hjälp av en jurist för detta. Vill du ändå skriva det själv finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Det ska upprättas skriftligen och två vittnen ska samtidigt skriva under och godkänna sin namnteckning, i närvaro av testatorn, det vill säga den som upprättar ett testamente. Du kan hitta bra mallar och vägledning hos Enkla Juridik.