Funderar du på att göra en exit och sälja ditt bolag nu eller i framtiden?

14 december, 2023

Du är säkerligen bekant med uttrycket att ”göra en exit”, det vill säga att sälja hela eller delar av sitt företag. Många duktiga företagare och entreprenörer lyckas med all rätt få en bra avkastning den dagen de väljer att låta sina företag få nya ägare. I denna artikel ger Fedelta Företagslåns VD Micael fem konkreta tips som kan vara värdefulla för dig som företagare den dagen du vill sälja ditt bolag.

Anledningarna att sälja sitt bolag kan variera. Kanske vill du gå i pension tidigt, lägga dina resurser på ett annat bolag eller så vill du få loss kapital att förverkliga ett livsprojekt.

Oavsett skäl är det bra att vara påläst. En möjlighet att sälja ett bolag kan komma oväntat och det är alltid en fördel att känna till de grova dragen för spelplanen.

Idag fokuserar jag min energi och tid på att utveckla Fedelta och att hjälpa företagare till okrånglig finansiering. Under mina tidigare bolagsresor har jag haft förmånen att sälja ett par företag jag grundat och detta är mina 5 tips att ha i åtanke när det är dags:

Håll alltid företaget i ”säljbart” skick

Du vet aldrig när din livs möjlighet att sälja bolaget dyker upp. Ett bolag som är välskött och transparent kommer att generera en högre köpeskilling och vara lättare att sälja. Se till att ha ordning på bokföring och ekonomisk rapportering. Ofta sitter mycket kunskap informellt i ägarens och nyckelpersoners huvuden. Se till att dokumentera rutiner och process-beskrivningar. Bygg gärna en affärsplan med årlig uppdatering som beskriver bolagets nuläge och resa framåt. Enkelt uttryckt – skriv en ”instruktionsbok” som fungerar den dagen då du väljer stranden i stället för kontoret! Detta kommer gynna företagets utveckling även om du inte planerar en exit.

Värdering

Har du en bild av hur mycket ditt bolag är värt? I många fall underskattar företagare värdet på sitt bolag, vilket kan sätta dig i en dålig position när du ska förhandla om köpeskillingen. Det kan vara väl investerade resurser att anlita extern hjälp. Det finns flera olika värderingsmetoder och parametrar att ta hänsyn till vid företagsvärdering. Ta hjälp av ett bolag som arbetar med värderingar eller en duktig företagsmäklare. Att värdera bolaget är inte bara värdefullt inför en försäljning utan kan också ge bolaget ett bättre utgångsläge i kontakt med till exempel kreditgivare.

Försäljningspriset är inte allt!

Givetvis är det trevligt att få så bra betalt som möjligt vid en försäljning, men det finns fler värden än så. Ska du lämna ditt livsverk vidare så låt hjärtat vara med! Företaget är en del av dig som du kämpat för att bygga upp. Vad händer med kunder, personal och andra som har en relation till företaget och som varit en del av resan vid en försäljning? Vad har de nya ägarna för tankar kring att utveckla bolaget? Ditt företag är en del av ditt eget varumärke som du ska kunna stå upp för även efter en försäljning, så välj köpare med omsorg.

Ta extern hjälp med paketering inför försäljning

Alla som arbetat med jurister och skatterådgivare vet att det kan vara lätt ångestladdat att se fakturorna efter deras utförda tjänster. Min erfarenhet är att inte snåla på detta område utan att anlita kunnig extern hjälp. En duktig jurist är guld värd kring upprättande av avtal med eventuella garantiåtaganden, som är en vanlig fallgrop vid försäljningar. Likaså är det värt att investera i kompetent skatterådgivning. Beroende på dina framtidsplaner kan det finnas fördelar och nackdelar med att sälja bolaget som privatperson eller via ett holdingbolag. Läs gärna mer djupgående kring holdingbolag i denna artikel skriven av min kollega Gustav Olsson.

Det behöver inte vara allt eller inget

Står du i valet och kvalet om du ska sälja bolaget eller driva det vidare som ensam ägare? Du behöver inte nödvändigtvis välja det ena eller andra till 100 %. Ibland pratar man om en del-exit. För större bolag kan en väg vara att gå mot en notering på börsen för att sprida ägandet. I mindre bolag är det vanligt att man tar in delägare. Det kan ibland vara anställda som går in som delägare eller en eller flera externa nya delägare. Genom att tillföra nya ägare kan du frigöra både kapital och tid för dig som privatperson, samtidigt som det kan ta bolaget mot nya höjder.