Företags kreditvärdighet: Så beräknas kreditbetyg för bolag 2024

31 januari, 2024

Företags kreditvärdighet är en måttstock som är viktig att förstå. Kreditbetyget speglar ett företags förmåga att betala sina skulder och ger en indikation på huruvida företaget har en sund ekonomi eller ej. Som egenföretagare är det därför värdefullt att ha insikt i både hur kreditvärdigheten beräknas och vad som påverkar den. Dessutom är det värt att veta hur beräkningen och presentationen av kreditbetyget skiljer sig hos olika kreditupplysningsföretag.


UC, Bisnode och Creditsafe är de tre populäraste leverantörerna av kreditupplysningar. De analyserar och bedömer företags kreditvärdighet och sätter därefter ett kreditbetyg utifrån en rad olika faktorer.

Vad innebär kreditvärdighet för företag?

Kreditvärdighet är ett mått som indikerar ett företags förmåga att betala sina skulder. Kreditupplysningsföretagen använder ofta en skala för att presentera ett företags kreditbetyg där ett högt kreditbetyg signalerar till långivare, leverantörer och andra aktörer att företaget och dess företrädare har en stabil och pålitlig ekonomi. 

Hur beräknas kreditvärdigheten för företag?

Ett företags kreditbetyg baseras på hur stor risken är att bolaget hamnar ekonomiskt obestånd inom ett år. Analysen och bedömningen av denna risk innefattar flera faktorer, däribland:


  • Betalningshistorik: Har företaget betalat sina fakturor i tid? Betalningsanmärkningar och försenade betalningar kan påverka kreditvärdigheten negativt.

  • Skuldnivå: Hur mycket skuld har företaget? En hög skuldsättning i förhållande till det egna kapitalet kan indikera finansiell instabilitet.

  • Företagets ålder och historik: Äldre och väletablerade företag med en lång historia har vanligtvis en stabil verksamhet. Därför tenderar de också att ha högre kreditvärdighet än yngre, oetablerade företag.

  • Bransch: Vissa branscher anses vara mer riskfyllda. Om ett företag är verksamt inom en sådan bransch kan detta påverka kreditvärdigheten.

  • Ekonomiska nyckeltal: Omsättning, vinstmarginaler och kapitalstruktur analyseras i samband med en kreditupplysning. Detta görs för att bedöma huruvida företaget har en sund ekonomi.

  • Antal kreditupplysningar: Vissa kreditupplysningsföretag, såsom UC, tar även hänsyn till hur många kreditupplysningar du har tagit de senaste 12 månaderna. Har det tagits väldigt många kreditupplysningar på ditt företag kan det påverka kreditvärdigheten negativt, då det kan signalera att du har sökt flera gånger under året. En kreditupplysning hos UC sparas på din profil i 12 månader, sen försvinner den.


Denna analys ger en sammanvägd bild av företagets kreditvärdighet. Utfallet presenteras ofta på en skala, från mycket låg, till mycket hög kreditvärdighet.

Vad är skillnaden mellan UC, Creditsafe och Bisnode?

UC, Creditsafe och Bisnode är de tre största kreditupplysningsföretagen och hur de bedömer samt presenterar sina kreditbetyg skiljer sig en del.

Kreditbetyg och skala hos UC

UC:s kreditbetyg kallas UC-score och presenteras i en skala av fem olika riskgrupper. Företag i riskgrupp 5 bedöms ha en mycket låg risk för ekonomiskt obestånd inom ett år. De som tillhör riskgrupp 1 anses istället ha en mycket hög sådan risk.


Det kan vara bra att förstå var på denna skala ditt eget företag placerar sig. Dessutom är det lönt att kontrollera vilken riskgrupp era kunder tillhör.


Till skillnad från Creditsafe tar UC hänsyn till hur många kreditupplysningar som har tagits. Har det tagits många kreditupplysningar på ditt företag kan det påverka din UC-score negativt.


UC kreditvärdigheten för företag:

Riskgrupp

Risk för obestånd

Riskprognos i procent

5

Mycket låg

0% - 0,24%

4

Låg

0,25% - 0,74%

3

Normal

0,75% - 3,04%

2

Hög

3,05% - 8,04%

1

Mycket hög

≥ 8,05%

Källa: UC

Kreditbetyg och skala hos Creditsafe

Creditsafe kreditbetyg för företag kallar de för rating och scoring för privatpersoner. Likt UC använder sig Creditsafe av en skala med fem riskgrupper, från mycket låg till mycket hög risk för obestånd inom ett. Till skillnad från UC går Creditsafes skala upp till 100, där 80-100 är mycket låg risk för obestånd och 1-14 är mycket hög. Även de procentuella gränsvärdena i riskbedömningen skiljer sig jämfört med UC. Framför allt drar Creditsafe gränsen för mycket hög risk för obestånd vid en högre riskprognos i procent än vad UC gör.


Creditsafe kreditvärdigheten för företag:

Intervall

Risk för obestånd

Riskprognos i procent

80-100

Mycket låg

0% - 0,25%

60-79

Låg

0,25% - 0,86%

40-59

Normal

0,86% - 2,92%

15-39

Hög

2,92% - 12,39%

1-14

Mycket hög

≥ 12,39%

Källa: Creditsafe

Kreditbetyg och skala hos Bisnode

Bisnode, som numera är en del av Dun & Bradstreet, använder en egen ratingmodell för att beräkna företags kreditbetyg som skiljer sig mer jämfört med UC och Creditsafe. Istället för en skala från 1-5 eller 0-100 använder sig Bisnode av skala med sju riskgrupper. Dessutom anges en uppskattad betalningsförmåga istället för en riskprognos i procent. Likt UC tar även Bisnode hänsyn till hur många kreditupplysningar som har tagits på ditt företag det senaste året.


Så här presenterar Bisnode kreditvärdigheten för företag:

Intervall

Kreditvärdighet

Betalningsförmåga

AAA

Högsta kreditvärdighet

Mycket god

AA

God kreditvärdighet

God förmåga

A

Kreditvärdig

Tillräcklig förmåga

AN

Nystartat företag

Okänd

B

Kredit mot säkerhet

Osäker

C

Kredit avrådes

Mycket svag

-

Ej fastställd rating

Aktuell information saknas

Källa: Bisnode

Tips för att förbättra ditt företags kreditvärdighet

En god kreditvärdighet är ett gott tecken på ekonomisk hälsa – därför är det viktigt att bibehålla och förbättra ditt företags kreditvärdighet. Nedan delar vi med oss av tips och konkreta åtgärder för att göra detta.

Betala era fakturor i tid

Detta kan inte betonas nog. Att konsekvent vara punktlig med betalningar är avgörande för att bygga upp en hög kreditvärdighet. Fakturor som inte betalas i tid riskerar att leda till betalningsanmärkningar, som i sin tur kan vara förödande för ett företags kreditbetyg. Så ta för vana att alltid betala era fakturor i tid!

Gör endast affärer med företag som har bra kreditbetyg

Sätt i system att ta kreditupplysningar på era kunder och undvik att göra affärer med företag som har låg kreditvärdighet. Om dina kunder eller partners går i konkurs eller får problem med sin likviditet kan detta spilla över på ditt företag och resultera i försenade eller uteblivna betalningar.

Fakturera era kunder snarast möjligt

Vänta inte med att fakturera era kunder. Om ni dröjer med faktureringen påverkar detta företagets likviditet negativt, vilket i sin tur kan påverka bilden av ditt företags ekonomi.

Låna inte alltför mycket pengar

Det finns många scenarion där det är fördelaktigt att ta ett lån, samtidigt är det viktigt att inte ha en alltför hög skuldkvot. Överväg därför noga hur mycket du faktiskt behöver låna innan du skickar in den förfrågan.

Känn till er egen rating

Det kan vara en god idé att ta en kreditupplysning på ditt eget företag för att känna till kreditbetyget. Genom att göra detta kan ni få möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella felaktigheter i rapporten.