Investera i fastigheter, en god idé?

17 december, 2023

Historiskt har fastigheter varit en gynnsam investering och mycket talar för att utvecklingen kommer att vara positiv även framöver. Fastigheter har många fördelar som investeringsform men kräver ofta en hög egen insats. I denna artikel visar vi fördelarna med fastighetsinvesteringar och hur vi på Fedelta Företagslån sänker trösklarna för en lyckad affär.

Att äga fastigheter har många fördelar som investering. Även om marknadspriserna, precis som för till exempel aktier, kan minska och öka över tid så är avkastningen för rätt objekt stabil och relativt förutsägbar i och med att hyresintäkter ger ett förutsägbart kassaflöde. Om du är långsiktig i din investering så är du inte lika sårbar för konjunktursvängningar.

En annan fördel med fastigheter är att det är relativt enkelt att räkna på dessa som investeringsobjekt med givna nyckeltal. Detta kommer vi att gå igenom närmre i kommande artiklar.

Fastigheter kan i många fall också ge en bra riskjusterad avkastning, då fastigheter i många fall har en lägre risk än aktiemarknaden men ger en bättre avkastning än lågriskalternativ som exempelvis obligationer och räntefonder. Dessutom ger fastigheter ett bra ”inflationsskydd”. Om inflationen, det vill säga allmänna prisökningar i ekonomin, ökar så urholkas värdet av rent kapital medan fastigheternas värde ofta ökar tack vare höjda hyresnivåer. Har du belåning på fastigheterna vid inflation så kan det vara gynnsamt, då lånets värde minskar.

Det finns även fallgropar med fastighetsinvesteringar. Du måste sätta dig in i och förstå den geografiska marknaden och kunna bedöma fastighetens skick och läge. En stor risk är att missbedöma efterfrågan på hyreslokaler eller lägenheter. Står du med outhyrda ytor över en längre tid så går du inte bara miste om hyresintäkter, utan fastighetens värdering kommer att bli lägre.

Finansiering av kommersiella fastigheter

Ett annat problem är att tröskeln kan vara relativt hög för att komma in på marknaden då banker och kreditinstitut normalt sätt kräver att du tillför en relativt hög egen andel kapital. Tittar vi på belåning till ett hyreshus är en tumregel att banker normalt ger belåning mellan 60 och 70 % av marknadsvärdet enligt bankens värdebedömning.

Det innebär om ditt bolag vill köpa en fastighet för 10 miljoner kronor och bolagets ”husbank” accepterar en belåningsgrad på 65 % så behöver bolaget själva tillföra 3,5 miljoner.

Vår tjänst Fedelta Fastighetslån är designad för att minska tröskeln till ditt fastighetsköp i dessa situationer. I ovan scenario kan vi i vissa lägen gå upp till 80% belåning, vilket i stället ger följande kalkyl för fastighetsinköpet:

Köpeskilling fastighet                              10 MKR
Bottenlån ”husbank” 65%                       6,5 MKR
Kompletterande lån Fedelta 15%          1,5 MKR
Egen insats                                                 2 MKR

Ovan är ett räkneexempel hur vi ofta arbetar för att möjliggöra fastighetsinvesteringar. Vi vänder alltid på alla stenar för att hitta en finansiering för alla typer av kommersiella fastigheter, och du är varmt välkommen att kontakta oss på mail eller telefon för att diskutera dina behov.