Kan jag låna ut pengar till mitt eget bolag?

14 december, 2023

Som egenföretagare är det idag enklare än någonsin att söka företagslån tack vare digitala och flexibla aktörer som oss på Fedelta och våra duktiga branschkollegor.

I vissa fall kan det dock vara så att du som privatperson har ekonomiska möjligheter att själv låna ut kapital till ditt bolag. Vad gäller kring detta och vad är värt att tänka på? Vi på Fedelta reder ut begreppen! I slutet av artikeln finns även en länk till en gratis mall för låneavtal (även kallat revers eller skuldebrev).

De flesta av oss känner nog till att det nästintill alltid är otillåtet att låna pengar från det egna aktiebolaget till ägare eller närstående. Att låna ut pengar till bolaget är dock nästan alltid tillåtet och om möjligheten finns kan det vara en bra idé, både för dig privat och för ditt bolag.

För att det ska vara tillåtet ska det finnas ett verkligt lånebehov i bolaget och räntan ska vara marknadsmässig. Det sistnämnda kan vara lite godtyckligt och vid en uppmärksammad dom från Kammarrätten i Sundsvall 2012 dömdes en person som ansågs ha tagit ut för hög ränta på lånet, 8 % över statslåneräntan, vilket var samma nivå som personens bolag fått offert på av en extern långivare. Domstolen tyckte dock att 3 % över statslåneräntan var en rimlig nivå och detta har blivit något av en måttstock sedan dess även om man alltid måste bestämma räntenivån i förhållande till bolagets situation, vilket kan motivera såväl en lägre som högre ränta. Statslåneräntan är idag låg (0,05 % i februari 2021).

Positivt för dig som privatperson är att ränteintäkten beskattas som inkomst av kapital där du betalar 30 % skatt på intäkten. Bedöms räntan vara för hög beskattas överskjutande del som inkomst, med en betydligt högre skattesats.

Med dagens låga räntenivåer på sparande kan det dock ses som en skälig avkastning med 3 %. Lånar du exempelvis ut 300 000 kronor till 3 % ränta blir årsräntan 9 000 kr och av dessa försvinner 2 700 kr till skatt medan resterande 6 300 kr efter skatt tillfaller dig som privatperson. För företaget blir räntekostnaden avdragsgill.

Det är viktigt att upprätta ett skriftligt låneavtal där villkor som lånebelopp, ränta och amorteringsplan framgår. Klicka här för att ladda ner en gratis mall för låneavtal. Observera att mallen ska ses som inspiration och att du behöver kontrollera att rätt innehåll anpassas till just dina förutsättningar.

Vi hoppas att du uppskattat artikeln och önskar dig stort lycka till med din företagsresa framåt. Du är alltid välkommen att bolla frågor och tankar kring finansiering och företagande med oss på Fedelta Företagslån.