Nya lagar och regler 2024 som påverkar företagare!

16 januari, 2024

Ett nytt år har ringts in och med det kommer en rad nya lagar och regler som trär i kraft under 2024. Några av dessa förändringar är särskilt viktiga för dig som företagare att känna till – Här går vi igenom de mest relevanta lagändringarna och nya bestämmelserna som kan påverka ditt företagande!


Sänkt skatt på drivmedel

Från och med 1 januari 2024 sänks skatten på bensin, vilket direkt påverkar transportkostnaderna. Detta är något att beakta vid budgetering för verksamhetsåret.

 

Digitala bolags- och föreningsstämmor

En modernisering av företagskulturen möjliggör digitala bolags- och föreningsstämmor. Detta underlättar deltagande oavsett plats och är en välkommen förändring.

 

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

För 2024 är uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausad. Normalt justeras skiktgränsen årligen med konsumentprisindex plus två procentenheter, men den kommer att förbli oförändrad på 598 500 kr, samma som för beskattningsåret 2023. Om den hade följt det ordinarie förfarandet, skulle skiktgränsen ha nått 666 200 kr. Brytpunkten för statlig skatt är årslönen minus det obligatoriska grundavdraget. Statlig inkomstskatt blir aktuell först när denna justerade inkomst når eller överstiger skiktgränsen.

 

Höjd jämförelseränta för ränteförmån

Den 1 januari 2024 höjdes jämförelseräntan för ränteförmån från statslåneräntan plus 1 procentenhet till statslåneräntan plus 1,5 procentenheter. Detta är första höjningen sedan 1993. Denna höjning påverkar beskattningen av förmånliga lån som arbetsgivare ger till anställda med räntor under marknadsräntan. Det är viktigt att arbetsgivare och uppdragsgivare anpassar sig till denna förändring för korrekt beräkning av förmånsbeskattningen.


Slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för 15–18 åringar

Den 1 januari 2024 upphörde nedsättningen av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för ungdomar som är mellan 15 och 18 år vid årets början. Detta resulterar i att arbetsgivaravgiften för denna åldersgrupp blir 31,42 procent.

 

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

Sedan 1 januari 2024 gäller nya skatteregler för pensionärer. Jobbskatteavdraget har ökat, och åldersgränsen för avdraget har höjts från 65 till 66 år. Detta avdrag har även kopplats till prisbasbeloppet, en återgången till praxis från 2009. Skattereduktionen för berörda personer har i genomsnitt ökat med 2 600 kr per år, och för äldre med cirka 1 300 kr per år. Regeringen har även sänkt skatten för pensionärer genom att höja det förhöjda grundavdraget, vilket förväntas minska skatten med omkring 1 300 kr per år.

 

Förlängd expertskatt

Skattelättnadsperioden för experter, forskare och andra nyckelpersoner förlängs från fem till sju år från början av deras vistelse i Sverige. Kravet på den avsedda längden av vistelsen har också ändrats till högst sju år. Förändringen syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

 

Dessa lagändringar är bara ett litet urval av alla förändringar. Här kan du läsa om samtliga nya lagar och regler 2024: Regeringskansliets dokument