Riskkapital eller företagslån, vad passar ditt företag bäst?

18 december, 2023

En gemensam nämnare för oss företagare är ofta viljan och kraften i att ta företaget till nästa nivå. En vanlig väg för att skala upp bolaget är riskkapital. När är det värt att släppa aktier i företaget för att ta in kapital och kompetens? I denna artikel går vi på Fedelta Företagslån igenom för- och nackdelar med att ta in externa finansiärer.

Vad innebär riskkapital?

Enkelt uttryckt innebär riskkapital att en investerare, ibland kallad affärsängel, går in som delägare i ditt företag, vanligtvis i utbyte mot aktier i företaget. Benämningen riskkapital hänger ihop med att investeraren tar en stor risk. Misslyckas bolaget kan finansiären, till skillnad från banker och andra kreditgivare inte återvinna pengar vid en konkurs. Finansiären kan få avkastning genom aktieutdelningar, men ofta ser denne sin störste uppsida vid en exit eller försäljning efter ett visst antal år.

I vilka situationer är riskkapital lämpligt?

Nystartade bolag som vill utveckla en idé eller testa en marknad tar ofta in så kallat såddkapital där man generellt säljer en relativt stor andel av aktierna för att snabbt kunna utveckla sin verksamhet. Även mer mogna bolag kan ha nytta av riskkapital när de står inför exempelvis en omstrukturering eller vill nå nya geografiska marknader. Viktigt att tänka på är att ju senare företaget tar in kapital, desto mindre andel behöver man släppa av aktierna, givet att verksamheten utvecklas gynnsamt.

Det kan även vara lämpligt att ta in investerare och delägare för att knyta till sig kompetens. I det fall verksamheten kräver specialistkompetens eller vill attrahera nyckelpersoner kan riskkapital vara strategiskt fördelaktigt.

Nackdelar med riskkapital

Den största nackdelen med att ta in externa investerare är givetvis att du säljer delar av ditt företag. Det innebär inte bara att du ger bort en ekonomisk uppsida utan i många fall kan investeraren ställa krav på företagets styrning vilket kan leda till att din kontroll över bolaget minskar. Finansiären kan även ha intresse av att bolaget säljs eller noteras vid en tidpunkt som du inte finner lämplig. I det fall du väljer att ta in riskkapital är det lika viktigt att du är kräsen när det gäller vem som investerar som att investeraren finner ditt företag attraktivt.

Alternativ till riskkapital

Ett alternativ till att ta in riskkapital är att låna in pengar i bolaget. Finns möjligheten kan det i vissa fall vara en god idé att låna in kapital från dig som privatperson till företaget, vilket vi bloggat om tidigare.

En vanlig lösning är att bolaget tar upp ett lån från en kreditgivare. Traditionellt har detta varit utmanande och krångligt för unga bolag utan lång ekonomisk historik. På Fedelta Företagslån förstår och respekterar vi att du som företagare behöver fokusera på din kärnverksamhet. Vi tycker vi om ordet okrångligt; det ska vara lätt att ansöka och få ett snabbt beslut och utbetalning, även som nyföretagare.