Få hävstång på din fastighetsaffär med Fedelta Fastighetslån

Oavsett om du står inför att köpa din första kommersiella fastighet eller vill expandera ditt nuvarande fastighetsbestånd så är ofta kravet på eget kapital en utmaning. Genom Fedelta Fastighetslån har vi tagit fram en finansiering som gör processen enklare och som kan öka din hävstång i fastighetsaffären. 

Vi på Fedelta har sedan starten för tre år sedan vuxit snabbt och fått positiv input för våra flexibla och okrångliga företagslån där vi brinner för att hitta en bra finansieringslösning till svenska SME-företag.

Under 2021 lanserade vi även Fedelta Fastighetslån där vi applicerat samma framgångsfaktorer även för finansiering av kommersiella fastigheter. De traditionella bankerna är duktiga och erfarna på detta område men det finns en tröghet i marknaden som vi överbrygger:

✔️ Kortare ledtider
Genom våra digitala verktyg i kreditbedömningarna och ett högt engagemang hos våra medarbetare kan vi oftast ge ett betydligt snabbare besked än husbanken. Vi har respekt för att affärsmöjligheter kan dyka upp med kort varsel och är kreativa i processen att hitta en bra finansieringslösning till dig. 

✔️ Högre belåningsgrader
Medan husbanken generellt utfärdar fastighetslån för exempelvis hyresfastigheter upp till 60-65% kan vi ofta erbjuda belåning upp till 80%. Det ger dig en hävstång i investeringen och minskar tröskeln i form av egen insats. Ibland står vi för helhetsfinansieringen och i vissa fall är vi med i form av topplån utöver bottenfinansiering.

✔️ Tillgängligt och med personlig handläggning
Vi släcker inte lampan på Fedeltas kontor vid tre utan finns tillgängliga på telefon till klockan 21 varje vardag för att bolla finansiering med dig. Oavsett storlek på önskad kredit får du en personlig handläggare genom hela processen.

Korta fakta om Fedelta Fastighetslån:

  • Vi erbjuder allt från helhetsfinansiering till nyproduktion, bryggfinansiering, topplån och byggnadskrediter.
  • Lånebelopp från 1 Mkr till + 100 Mkr med indikativ årsränta mellan 6 och 14 %.
  • Du får alltid en personlig handläggare som hjälper dig hela vägen.
  • Fedelta kan erbjuda likviditet genom refinansiering av övervärden i fastigheter i utbyte mot pantbrev.

Läs mer på vår webb, maila oss, eller ring oss. Vi ser fram emot din kontakt!

Bästa hälsningar,

Gustav Olsson,

COO,
Fedelta Företagslån

BLOGG