Finansiering för nystartade bolag

Jag har sedan 15 år tillbaka drivit bolag inom vitt skilda branscher som pensionsförvaltning, fastighet, snabbmat och marknadsföring. Gemensamt är att det ofta är en utmaning initialt med kapital. Du har en plan och en tydlig målbild i ditt huvud, men behöver ta in kapital för att komma vidare.

Ofta får jag frågan hur man ska tänka kring finansiering och kapitalanskaffning för ett nystartat bolag.

Jag brukar tänka på kapital och företagsresan i olika faser:

1) Start-up-fasen (normalt 6-12 månader).

Dina idéer ska nu visualiseras för ge förståelse till andra. Strukturera allt tydligt med affärsplaner och bra pitcher. Ta hjälp av någon som gjort en intressant företagsresa och skaffa en eller flera mentorer. Var inte rädd att ta kontakt med duktiga företagare utanför ditt eget nätverk. Alla entreprenörer, inklusive undertecknad, älskar att prata om sina företagsresor.

Se över vilka möjligheter du har att få eventuellt stöd och/eller upplåning via ALMI eller andra aktörer. Ofta krävs en kombination av flera olika lån och här kan en aktör som Fedelta Finance vara ett alternativ. Undvik att släppa equity/aktier i ett tidigt skede eftersom du troligen inte kommer att få “rätt värdering” på bolaget.

2) Proof of concept (6-12 månader från start).

Bolaget har nu startat sin verksamhet och du har fått dina första kunder. Du har sett att din idé håller och du är redo att gå till nästa fas. Här är det ofta tvärtom att många undviker att ta in delägare vilket tenderar att bromsa inför uppskalning. Mitt mantra här är att hellre äga lite mindre av ett bolag som når mycket längre än att äga lite mer av ett bolag som står och stampar.

Nu kan du börja skissa på prognoser och estimat framåt byggda på verkliga siffror vilket ger dig självförtroende och ger den potentiella investeraren komfort att gå vidare.

Mycket viktigt är att tänka kompetens/kapital tillsammans! Kan du stå upp för din värdering och underbygga denna väl ska du leta efter smart kapital. Det behöver inte vara delägare som är helt operativa i bolaget, sätt gärna upp en advisory board, “jag släpper X antal % av aktierna för X kr men villkorar det med att du lägger X antal timmar per månad på att bolla strategier och koncept.” Sätt en tydlig plattform för detta så att mötena blir effektiva och regelbundna. Jag träffar till exempel en av mina delägare i ett bolag för frukost varje tisdag där vi bollar aktuella frågor och strategier. Tänk på att ta in rätt kompetenser. Du ska inte leta efter personer som har din egen profil utan efter personer som kan komplettera dig.

3. Uppskalning! (+12 månader efter start).

Den roliga fasen, det är nu det händer! Glädjen i att se sin idé bli en verklighet med medarbetare och partners är svår att slå! Nu kan du börja tänka på kapitalanskaffning på ett annat sätt. Med vind i seglen kan du motivera fler investerare till en högre värdering alternativt ta upp lån till bättre villkor. Generellt tycker jag att du ska överväga att ta lån främst till framåtriktade syften; för att investera i resurser som driver bolaget framåt, för att nyanställa eller köpa in lager etc.

Stort lycka till med ditt företagande!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *