Hur blir företagets kickoff och konferens skattefri?

Snart är det dags igen! Laddade med energi från sommarens semester återvänder personalen till en ny höst och nya möjligheter. Många företag väljer att anordna en kickoff eller konferens för att få en bra start och stärka teamet. Vi på Fedelta Företagslån reder i denna artikel ut vad som gäller för att kickoffen ska bli avdragsgill och för att personalen ska slippa förmånsskatt.

En viktig huvudregel är att en kickoff eller konferens ska vara ekonomiskt motiverat och gynnsam för företaget. För att dokumentera att det inte rör sig om en ren nöjesresa så bör du upprätta ett kursprogram där du skriftligen dokumenterar evenemanget. Kan du påvisa nyttan för företaget så blir även kostnader för måltider och nöjen för personalen normalt fullt avdragsgilla.

Viktigt att tänka på är också att vissa förutsättningar måste uppfyllas för att anställda ska slippa förmånsbeskattas:

  • Sammankomsten ska pågå minst en heldag och max en vecka.
  • Minst 6 timmar per dag ska ägnas åt arbete eller utbildning.
  • Evenemanget ska vara obligatorisk för alla anställda och alla måltider ska vara gemensamma.
  • I huvudsak ska det vara ett internt arrangemang för företaget.

För att ovan ska kunna styrkas är det rekommenderat att upprätta en agenda och ett mötesprotokoll som styrker att dessa parametrar uppfyllts. Normalt sett blir den anställde alltså inte förmånsbeskattad för sidoaktiviteter och nöjen som exempelvis SPA eller en vinprovning men även om kravet på minst sex timmars arbete per dag uppfylls så kan för stora inslag av nöjen innebära beskattning. Med andra ord ska arbetsinsatsen komma i första rummet men en viss guldkant är accepterad ur skattesynpunkt.

I normalläget är det grönt ljus att förlägga kickoffen inom EU. I det fall det rör sig om ett mer avlägset resmål ska du kunna visa på att det är till nytta för bolaget, till exempel om företaget har en anknytning till landet.

Vill du läsa mer djupgående kring ämnet så har Skatteverket bra information på sin webb.

Vi hoppas att vi gett dig en tydligare bild kring skattereglerna för kickoff och konferenser och att ni får tillfälle till trevliga sammankomster på företaget framöver!

Somriga hälsningar,

Mia Segerbo,

Head of Administration & Custom Care,
Fedelta Företagslån

blogg