Lön eller utdelning, vad är bäst?

Lön eller utdelning, vad är bäst?

Vilken är den optimala lönen för dig som ägare av ditt aktiebolag? Är det bättre att ta ut utdelning istället för lön? Som egenföretagare finns det många fina möjligheter, men också fallgropar när det kommer till lön och utdelning.

Lön
Ett vanligt misstag är att vi egenföretagare tar ut för låg lön, eftersom lön generellt beskattas högre än utdelning. Samtidigt bör man undvika att ta ut för hög lön med hänsyn till statlig skatt. Så hur mycket lön bör du ta ut? Här är några viktiga faktorer att ta hänsyn till:

• Tar du ut lön innan skatt på upp till 537 200 kr per år (44 767 kr/månad) så betalar du endast kommunalskatt. På allt utöver detta utgår även statlig skatt om ytterligare 20 %.

• Årlig lönesumma upp till 550 400 kr (45 867 kr/månad) är pensionsgrundande för allmän pension så med den lönen maxar du avsättningarna för inkomst- och premiepension.

• En lön på upp till 380 800 kr per år är sjukpenninggrundande, så med en månadslön på 31 733 kr får du maximal ersättning om du blir sjukskriven.

• För att nå högsta beloppet om du ska vara föräldraledig krävs en årsinkomst på 476 000 kr eller 39 667 kr/månad.

Om företagets ekonomi tillåter så är stalltipset för att få bästa möjliga grundskyddet alltså att ta ut en månadslön på strax under 46 000 kronor. Givetvis kan inte alla företagare ta ut dessa löner från starten men glöm inte att varje krona räknas till din framtida allmänna pension.

Utdelning
Skattereglerna för dig som är delägare kallas ofta för 3:12-reglerna.

En fin möjlighet för alla som äger aktier vid ingången av året är förenklingsregeln, som innebär att du år 2021 kan ta ut upp till 183 700 kr till bara 20 % beskattning. Äger du aktier i flera bolag kan du bara nyttja denna möjlighet i ett bolag. Är ni flera delägare så splittas detta schablonutrymme i förhållande tillantal aktier.

Förutom förenklingsregeln finns något som kallas huvudregeln. Du kan då få låg skatt på ännu högre utdelning om du själv eller närstående äger minst 4 % av bolaget. Utdelningsutrymmet baseras på hur mycket lön du tagit ut året innan och du behöver också ta ut en minimilön från bolaget. Är du ensam anställd var du 2020 tvungen att ta ut minst 421 895 kr. Utdelningsutrymmet blir sedan grovt räknat 50 % av lönesumman som du då betalar 20 % skatt på. Viss uppräkning av gränsbeloppet tillåts, vilket ger ett något högre utdelningsutrymme i realiteten. I det fall du har anställda kan det handla om höga belopp i utdelningsutrymme till låg beskattning. Skatteverket har bra detaljerat information som du hittar här:

Har du missat att ta ut utdelning tidigare eller om du inte vill ta ut utdelning i år så kan du spara ditt utdelningsutrymme till kommande år.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Fedelta Företagslån med frågor och tankar kring företagande och finansiering.

Varma hälsningar,

Johanna
Ekonomiansvarig, Fedelta Företagslån

PS. Om du gillar våra artiklar, missa inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev här och att gilla oss på Facebook och LinkedIn.