Periodiseringsfond, därför kan det vara en bra idé för ditt företag!

Visste du att ditt företag kan förbättra likviditeten och jämna ut resultaten över flera år genom att göra en avsättning till en periodiseringsfond? Vi på Fedelta Företagslån reder i denna artikel ut hur det fungerar och om det passar ditt företag!

Vad är en periodiseringsfond?
En avsättning till periodiseringsfond innebär att bolaget kan skjuta upp en del av beskattningen av vinsten till ett senare år, med andra ord kan företaget få en skattekredit och en jämnare beskattning. Avdraget till periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast sex år efter det att avsättningen görs. Att upprätta en periodiseringsfond sker genom att denna bokförs i bolagets räkenskaper så att periodiseringsfonden minskar årets resultat och återföringen i framtiden ökar resultatet.

Vilka fördelar finns med att använda periodiseringsfond?
Ett syfte är att avsättningen fungerar som en reserv för sämre tider eftersom avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott. Ett annat är att förbättra likviditeten genom att skjuta upp vinstskatten.

Hur mycket kan företaget sätta av till periodiseringsfond?
För aktiebolag gäller att max 25 % av det skattemässiga resultatet får avsättas medan du som har enskild firma eller är delägare i handelsbolag kan sätta av upp till 30 %.

Kostar det något att använda periodiseringsfond?
Ett aktiebolag ska ta upp en schablonintäkt som baserar sig på totala värdet av periodiseringsfonder beskattningsårets inkomst. Denna schablonränta beror på statslåneräntan och för närvarande för 2021 är den 0,5%. Schablonintäkten bokförs inte som en kostnad utan tas upp i företagets deklaration. För enskild firma och handelsbolag utgår ingen schablonränta.

Värt att tänka extra på!
Som vi konstaterat kan periodiseringsfond vara ett bra verktyg för att jämna ut resultat mellan olika år och för att förbättra likviditeten i ditt företag genom att skjuta upp skatteinbetalningar.

Det är viktigt att komma ihåg att avsättningarna inte bara minskar årets resultat utan även aktiebolagets egna kapital vilket även kan påverka möjlighet till aktieutdelning,

Med denna artikel hoppas vi på Fedelta Företagslån att du fått matnyttig information kring periodiseringsfonder. Vill du fördjupa dig så rekommenderar vi att läsa vidare i ämnet på Skatteverkets sida.

Bästa hälsningar,

Johanna Ljungblad,

Ekonomiansvarig,
Fedelta Företagslån

Blogg