Visste du att våra företagslån är klimatsmarta?

Du som följer oss på Fedelta Företagslån känner redan till att våra företagslån är flexibla, okrångliga och designade för att passa småföretagare och deras behov. Känner du också till att våra lån är klimatsmarta genom att vi i samarbete med Plantmore.com planterar ett träd för varje nyutfärdat företagslån?

Fedeltas verksamhet har vuxit kraftigt den senaste perioden tack vare smart företagsfinansiering som är framtagen av företagare för företagare.

Som kreditgivare är vårt huvudfokus från Fedeltas sida att ge dig och ditt bolag möjligheterna att växla upp till nästa nivå. Vi är stolta över att ha medverkat till att lyfta verksamheten för en stor mängd företagare, men vi har även en stor vilja som företag att faktiskt göra skillnad på riktigt genom att påverka klimatet i positiv riktning.

Detta har vi gjort genom ett samarbete med Plantmore.com där vi för varje nyutfärdat lån planterar ett träd. På det sättet skapar vi tillsammans med våra kunder nytta, både för miljön och människor. Träden behövs i både industrin och för klimatets räkning. Vi bygger nya hus, tar fram nya tyger, plaster, oljor och alternativa drivmedel för specifika industrier. När man miljöskyddar mer behöver man också nettoplantera mer. Initiativet är viktigt för att stödja mark, skogs- och jordbruksägare i sitt viktiga arbete för biologisk bredd och klimat-positivare utveckling.

Tack vare samarbetet har vi hitintills på ett par månader planterat över 200 träd, en siffra som växer för varje dag.

Ett stort tack till alla våra kunder som medverkar till detta viktiga projekt och välkommen som framtida kund till en klimatsmart kreditgivare.

Bästa hälsningar,

Rebecca Hübbe,
Marknadskoordinator på Fedelta Företagslån

BLOGG