Så bygger du en bra styrelse till företaget!

17 december, 2023

När ett företag är nystartat är det vanligt att styrelsen består av släktingar och vänner. I takt med att företaget växer kan en bra sammansatt styrelse vara en viktig nyckel till framgång. I denna artikel ger vi på Fedelta Företagslån konkreta tips om hur du bygger en bra styrelse.

När du startar upp ett nytt aktiebolag är det ofta nära och kära som får ta rollen som styrelseledamot. När ditt företag står inför tillväxt är det dags att rekrytera en bra styrelse, det är guld värt!

Vad kan en bra styrelse bidra med?

Styrelsen kan optimalt fungera som ett strategiskt bollplank som underlättar ditt arbete med att sätta upp strategier.

Genom styrelseledamöterna kan du även tillföra kompetens till bolaget genom att hitta ledamöter som matchar bolagets behov inför resan framåt. Det kan handla om allt från målstyrning och juridik till IT eller marknadsföring.

Styrelsen kan även sätta en ”positiv press” på dig som företagsledare och utgöra en plattform till vilken du rapporterar löpande i form av till exempel månads- eller kvartalsrapporter. Ledamöterna kan även utmana strategier och fungera som ett filter för olika strategier.

Hur ska styrelsen sättas ihop?

Det är värdefullt att inkludera externa styrelseledamöter som inte är operativa i bolaget. Dessa kommer tänka strategiskt utan att vara färgade av den dagliga driften. Beroende på bolagets storlek så kan det vara lämpligt med allt ifrån 4-8 ledamöter.

Förutom att ledamöterna ska ha rätt kompetens är det värdefullt att hitta individer med erfarenhet av styrelsearbete och affärsutveckling.

Det skapar ofta en bra dynamik med ledamöter som har olika profil och det kan vara nyttigt att välja personer som inte är allt för lika dig själv. Självklart är det viktigt att välja ledamöter som har tiden för uppdraget och som delar företagets visioner och ser till företagets bästa i alla situationer.

Det är viktigt att ha rätt förväntningar och gärna ha en styrelseplanering. Vi på Fedelta Företagslån har fysiska styrelsemöten fyra heldagar per år, vilket kan vara en lämplig ambitionsnivå. Därutöver kan styrelsen givetvis träffas digitalt eller via telefon eller mailslingor vid behov.

Hur hittar du rätt ledamöter?

Börja med att leta i ditt eget nätverk och prata med personer som du skulle vilja ha med i styrelsen. Var inte rädd att tillfråga personer du inte känner personligen, det kan vara en person som gjort en liknande företagsresa eller till och med en tidigare konkurrent som du uppskattat.

Vi har tidigare bloggat om fördelarna med LinkedIn, vilket är en utmärkt kanal för att söka styrelseledamöter! En annan möjlighet är att bli medlem i Styrelseakademin som har tjänster för att utbilda styrelseledamöter och som även har rekryteringstjänster.

Vad är en skälig ersättning för en extern styrelseledamot?

Du kanske har läst om extremt höga ersättningar till styrelser i noterade bolag. Skräms inte av detta, för ett mindre eller medelstort bolag kan en ersättning per år runt ett basbelopp (47 600 kr år 2021) vara lagom. Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst. Ett annat sätt är att ha lägre arvoden och i stället låta ledamöterna vara med på resan genom att erbjuda aktier i företaget.